چاپ مقاله دانشجوی دکتری زیست فناوری پزشکی دانشکده در مجله Science

چاپ مقاله دانشجوی دکتری زیست فناوری پزشکی دانشکده در مجله Science

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده فناوری های نوین پزشکی، 13 فروردین 1400، مقاله علی اعتمادی، دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست فناوری پزشکی این دانشکده با عنوان طراحی پروتئین های تجمیع شده با آنتی بادی در قالب nanocage های چند جزیی در مجله معتبر Science به چاپ رسید. عکس روی جلد این شماره از مجله از عکس های موجود در این مقاله برداشت شده است. استاد راهنمای وی دکتر محمدعلی مظلومی، عضو هیات علمی گروه زیست فناوری پزشکی این دانشکده می باشد.

علی اعتمادی در توضیح موضوع مقاله گفت: در این مقاله ما نانو ساختار هایی متشکل از دو جز پروتئینی طراحی کردیم: یکی پروتئین همو الیگومریک متصل شونده به آنتی بادی و دیگری آنتی بادی است. پروتئین های طراحی شده امکان مونتاژ و تجمیع نانو ساختار های آنتی بادی را در طیف وسیعی از کمپلکس ها را می دهند و امکان کنترل تقارن و ظرفیت آنتی بادی را فراهم می کنند. ابتدا ژن های حاوی این پروتئین ها را جهت تولید پروتئین های نوترکیب در باکتری کلون کردیم و سپس پروتئین مورد نظر را تخلیص و ارزیابی نمودیم.  جهت بررسی کارایی و عملکرد از این ساختارها جهت ارزیابی سیگنالینگ سلولی استفاده شد. ساختارهای حاوی آنتی بادی های بر علیه ویروس کرونا  (SARS-CoV-2) ساخته شد که به طور موثری ویروس را خنثی می کنند. همچنین سیگنالینگ مسیر آنژیوپویتین ، سیگنالینگ CD40 و تکثیر سلول T همه با مونتاژ فیوژن های Fc یا آنتی بادی در این ساختارها افزایش یافت.

اطلاعات تکمیلی 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.