چاپ مقاله اعضای هیئت علمی گروه پزشکی مولکولی با عنوان «استفاده از مسیر متابولیسم گلوکز برای درمان کووید-۱۹» در مجله signal transduction and targeted therapy

چاپ مقاله اعضای هیئت علمی گروه پزشکی مولکولی با عنوان «استفاده از مسیر متابولیسم گلوکز برای درمان کووید-۱۹» در مجله signal transduction and targeted therapy

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده فناوری های نوین پزشکی، 20 اسفند 99، مقاله دکتر زهرا عزیزی عضو هیئت علمی گروه پزشکی مولکولی و دکتر امین اردستانی ویزیتینگ پروفسور گروه پزشکی مولکولی این دانشکده با عنوان «استفاده از مسیر متابولیسم گلوکز برای درمان کووید-۱۹» در مجله signal transduction and targeted therapy زیرمجموعه نیچر با ایمپکت ۱۳.۹ به چاپ رسیده است.

در این مقاله در مروری کوتاه ارتباط هایپر گلیسمیا یا بالا بودن قند خون و افزایش تعداد ویروس کووید 19 همراه با افزایش تولید سیتوکین ها بررسی شده و مسیر سیگنالینگی که در شرایط بالا بودن گلوکز در سلول باعث افزایش قدرت تکثیر ویروس کووید 19می شود پیشنهاد شده است. با استفاده از این مسیر و مهار آن احتمال کاهش تعداد ویروس کووید 19 و مهار چرخه تکثیر آن پیشنهاد می شود که می توان از آن برای درمان بیماران مبتلا به کووید ۱۹ استفاده کرد

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.