برگزاری سومین جلسه معاونان بین الملل دانشکده

برگزاری سومین جلسه معاونان بین الملل دانشکده

سومین جلسه معاونان بین الملل گروه های آموزشی دانشکده فناوری های نوین پزشکی به صورت مجازی و حضوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده فناوری های نوین پزشکی، سومین جلسه معاونان بین الملل دانشکده فناوری های نوین پزشکی روز سه شنبه مورخ  1400/03/18 ساعت 11:30-12:30 در سالن شورای دانشکده برگزار شد.

در این جلسه که با حضور معاونان بین الملل گروه های آموزشی به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید، در خصوص  موارد ذیل بحث و گفتگو شد:

  1.  برنامه ریزی برای اخذ گرنت های بین المللی و برگزاری جلسات مربوطه
  2. توانمندسازی اساتید در خصوص نحوه صحیح ارتباط آکادمیک با اساتید مطرح خارج از کشور
  3. برگزاری مدرسه تابستانه و همکاری مدیران و معاونین محترم برای برگزاری موثرتر و کارآمد بودن آن
  4. طراحی کولیکولوم رشته Advanced Technologies  در مقطع کارشناسی برای متقاضیان خارج از کشور

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.