هفتمین جلسه معاونین بین الملل دانشکده

هفتمین جلسه معاونین بین الملل دانشکده

هفتمین جلسه معاونین بین الملل دانشکده فناوری های نوین پزشکی روز سه شنبه مورخ 1400/06/23 ساعت 11:30-12:30 در معاونت بین الملل دانشکده برگزار شد. در این جلسه معاونین بین الملل هر گروه پیشنهادات خود را در خصوص طراحی برنامه درسی رشته  Advanced Technologies  و دروس عمومی و تخصصی ارائه دادند و مقرر شد در جلسه بعدی معاونین به تصویب نهایی برسد. همچنین دستورالعمل برگزاری وبینار Neurodegenerative Diseases  بررسی شد و مقرر شد معاون بین الملل هر گروه برنامه گروه خود را ارائه دهد تا در نهایت برنامه نهایی این وبینار طراحی شود.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.