برگزاری نهمین جلسه معاونان بین الملل دانشکده 

برگزاری نهمین جلسه معاونان بین الملل دانشکده 

 نهمین جلسه معاونان بین الملل دانشکده فناوری های نوین پزشکی با حضور معاونان بین الملل این دانشکده برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 11 آبان 1400، نهمین جلسه معاونان بین الملل این دانشکده در سالن شورای دانشکده برگزار شد. در این جلسه کوریکولوم رشته Life Sciences  بررسی شد و معاونین بین الملل هر گروه پیشنهادات خود را در خصوص طراحی برنامه درسی رشته  Advanced Technologies in Medicine  و دروس عمومی و تخصصی ارائه دادند و به تصویب نهایی رسید. همچنین مقرر شد در جلسه بعدی معاونین دانشکده، قسمت های بررسی نشده  این برنامه درسی ارزیابی و تصویب نهایی شود.

 

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.