برگزاری انجمن پزشکی مولکولی دانشکده 

برگزاری انجمن پزشکی مولکولی دانشکده 

 انجمن پزشکی مولکولی دانشکده فناوری های نوین پزشکی با حضور استادان و دانشجویان این گروه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 16 آبان 1400، جلسه انجمن پزشکی مولکولی با حضور دکتر امین اردستانی و دکتر زهرا عزیزی، اعضای هیات علمی این گروه و دانشجویان فعال عضو این انجمن در فضای اسکایپ برگزار گردید.

در این جلسه مباحثی مانند تشکیل جلسات منسجم ژورنال کلاب اختصاصی برای اعضای انجمن و برگزاری جلسات آزمایشگاهی تحت نظر استادان گروه مطرح گردید. همچنین مقرر گردید دکتر اردستانی با این انجمن همکاری کرده و وبینارهای اختصاصی توسط ایشان برای این انجمن برگزار گردد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.