برگزاری دهمین جلسه معاونان بین الملل دانشکده

برگزاری دهمین جلسه معاونان بین الملل دانشکده

 به گزارش روابط عمومی دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سه شنبه 18 آبان 1400، دهمین جلسه معاونان بین الملل این دانشکده در سالن شورای دانشکده برگزار شد. در این جلسه کوریکولوم رشته Life Sciences  بررسی شد و معاونین بین الملل هر گروه پیشنهادات خود را در خصوص طراحی برنامه درسی رشته  Advanced Technologies in Medicine  و دروس عمومی و تخصصی ارائه دادند و به تصویب نهایی رسید. همچنین با جناب آقای دکتر حسن زاده، طراح برنامه درسی رشته Life Sciences   مشورت شد و گروه از نظارت ایشان بهره بردند. مقرر شد در جلسه بعدی معاونین دانشکده، قسمت های بررسی نشده  این برنامه درسی ارزیابی و تصویب نهایی شود.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.