کسب مقام در مسابقات مسئله محور بنیاد ملی نخبگان توسط دانشجوی دانشکده

کسب مقام در مسابقات مسئله محور بنیاد ملی نخبگان توسط دانشجوی دانشکده

 سیده مهسا صالحی ریحانی، دانشجوی دکتری تخصصی رشته بیوتکنولوژی پزشکی دانشکده فناوری های نوین پزشکی موفق به کسب مقام در مسابقات مسئله محور بنیاد ملی نخبگان شد.

به گزارش روابط عمویم دانشگاه علوم پزشکی دانشکده فناوری های نوین پزشکی، سیده مهسا صالحی ریحانی، دانشجوی دکتری تخصصی رشته بیوتکنولوژی پزشکی دانشکده فناوری های نوین پزشکی موفق به کسب مقام در مسابقات مسئله محور بنیاد ملی نخبگان شد.

بنیاد ملی نخبگان با هدف ترغیب دانشجویان برای رفع نیازهای صنعتی و دانش بنیان کشور، اولین دوره از مسابقات مسئله محور (طرح شهید بابایی) را در 5 حوزه آب و محیط زیست، انرژی، حمل و نقل، زیست فناوری و هوشمند سازی با 4500 نفر شرکت کننده برگزار نمود. سیده مهسا صالحی ریحانی دانشجوی دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی دانشکده به همراه تیم خود در حوزه زیست فناوری موفق به کسب رتبه دوم کشوری در پروژه "روش مناسب غیرفعالسازی ویروسی محلول پروتئینی با منشا خون انسانی" که چالش شرکت سل تک فارمد بود، گردید.

این مسابقه با همکاری شرکت های فناور و صنعتی با تعریف پروژه و راهبری تیم ها، زمینه جذب دانشجویان و فارغ التحصیلان مستعد را تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان کشور فراهم کرده است. شرکت کنندگان در مسابقات ره نشان این فرصت را پیدا می کنند تا در بستر انجام پروژه های واقعی و مورد نیاز کشورمان، توانمندی ها خود را محک زده و از بسترهای توانمندسازی ره‌نشان استفاده کنند. پس از آن در صورت عضویت در تیم های برگزیده،  افراد و گروه ها مسیر تخصصی خود را بصورت برپایی یک شرکت نوپا و یا جذب در مجموعه های فناور و صنعتی شروع خواهند کرد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.