برگزاری دوازدهمین جلسه معاونان بین الملل دانشکده

برگزاری دوازدهمین جلسه معاونان بین الملل دانشکده

 دوازدهمین جلسه معاونان بین الملل دانشکده فناوری های نوین پزشکی با حضور معاونان بین الملل این دانشکده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 16 آذر 1400، دوازدهمین جلسه معاونان بین الملل این دانشکده در سالن شورای دانشکده برگزار شد. در این جلسه در ادامه­ی طراحی برنامه درسی رشته Advanced Technologies in Medicine ، در مقطع کارشناسی، معاونین بین الملل هر گروه پیشنهادات خود را در خصوص طراحی این برنامه درسی ارائه دادند و دروس عمومی، تخصصی و اختیاری آن بررسی  شده  و اساتید مسئول هر درس مشخص شدند و به تصویب نهایی رسید. مقرر شد در جلسه بعدی معاونین دانشکده، قسمت های دیگر این برنامه درسی ارزیابی و تصویب نهایی شود.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.