برگزاری جلسه صیانت از حقوق شهروندی در دانشکده

برگزاری جلسه صیانت از حقوق شهروندی در دانشکده

جلسه صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری در دانشکده فناوری های نوین پزشکی با حضور کارکنان برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده فناوری های نوین پزشکی، شنبه 11 دی 1400، جلسه "صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری" توسط امور اداری و با حضور کارکنان این دانشکده برگزار شد.

در ابتدای جلسه یک کلیپ انگیزشی پخش شد. بعد از آن از کارکنان حاضر خواسته شد تا درباره انگیزه و هدف گذاری در شغل خود نظر دهند. در ادامه در خصوص تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق شهروندی، احترام به ارباب رجوع، نحوه برخورد با ارباب رجوع ناراضی، درک جایگاه ارباب رجوع در سازمان و ... مواردی مطرح و درباره موضوعاتی از قبیل اینکه چگونه می توان برای سازمان کارمند خوبی بود و شرایط کاری و پیشرفت شغلی را بهبود بخشید بحث و تبادل نظر شد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.