برگزاری جلسه صیانت از حقوق شهروندی  برای مدیران دانشکده

برگزاری جلسه صیانت از حقوق شهروندی  برای مدیران دانشکده

جلسه آموزش انضباط اداری و حقوق شهروندی در جهت تکریم ارباب رجوع برای مدیران دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دوشنبه 13 دی 1400، جلسه " آموزش انضباط اداری و حقوق شهروندی در جهت تکریم ارباب رجوع " با حضور اعضای هیات رئیسه و مدیران این دانشکده برگزار شد.

دستورالعمل 12 گانه  حقوق شهروندی، رعایت بیطرفانه قوانین و مقررات در دانشکده، عدم تبعیض در امور جاری، ایجاد سهولت و سرعت در دسترسی به خدمات دانشکده برای مراجعان، حفظ و رعایت حریم خصوصی مراجعان، کارکنان و اعضای هیات علمی، آگاهی رسانی سریع و به موقع تصمیم ها و تصویب های هیات رئیسه به کارکنان و اعضای هیات علمی، ایجاد حق پیشنهاد و انتقاد آزادانه در دانشکده، رعایت شرایط به دور از اجحاف در قراردادها و معاملات دانشکده و رسیدگی به شکایات در اسرع وقت از مواردی بود که در این جلسه مطرح و آموزش داده شد.

 

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.