کسب جایزه"مغز شناخت اهوازی" توسط دانشجوی دکتری تخصصی علوم اعصاب دانشکده

کسب جایزه

فاطمه تیرگر،‌ دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب دانشکده فناوری های نوین پزشکی موفق به کسب جایزه مغز شناخت اهوازی در هشتمین دوره جایزه اهوازی (1400) شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دی ماه 1400، فاطمه تیرگر،‌ دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب این دانشکده موفق به کسب جایزه مغز شناخت اهوازی در هشتمین دوره جایزه اهوازی (1400) شد. استاد راهنمای ایشان دکتر محمودرضا حاجی قاسم و استاد مشاور وی، دکتر زهرا عزیزی است.

فاطمه تیرگر،‌ پس از کسب رتبه دوم پژوهشگران جوان در دهمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، توسط ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برای کسب جایزه هشتمین دوره جایزه اهوازی (1400) انتخاب شد. جایزه مغز شناخت اهوازی توسط این ستاد در بزرگداشت دانشمند بزرگ عصب شناسی ایران،‌ علی ابن عباس اهوازی، تاسیس شده است.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.