بازدید بازرسان صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه از دانشکده

 بازدید بازرسان صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه از دانشکده

 بازرسان صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی در واحدهای دانشگاه، از دانشکده فناوری های نوین پزشکی بازدید کردند.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده فناوری های نوین پزشکی، شنبه 17 بهمن 1400، بازرسان طرح صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه چک لیست طرح صیانت از حقوق شهروندی را در دانشکده بررسی و از ساختمانهای اداری و آزمایشگاه این دانشکده بازدید کردند. در این بازدید علی هشیار، معاون اداری مالی دانشکده، ساره باخویش، رئیس امور اداری و رابط صیانت از حقوق شهروندی دانشکده نیز حضور داشتند. ایشان با ارائه گزارش کامل از اجرایی شدن موارد چک لیست این طرح در دانشکده در خصوص افزایش فضای فیزیکی دانشکده و طراحی میز خدمت در فضای جدید توضیح دادند.

بازرسان در بازدید از ساختمانهای اداری دانشکده و آزمایشگاه، نحوه ارائه خدمات به مراجعان، میز خدمت الکترونیک، تابلوهای اطلاع رسانی و سایر موارد این طرح را نیز بررسی کردند.


 

 

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.