انتصاب زینب یوسفی به عنوان دبیر کارگروه دانشجویی دفتر توسعه آموزش دانشکده

انتصاب زینب یوسفی به عنوان دبیر کارگروه دانشجویی دفتر توسعه آموزش دانشکده

زینب یوسفی، دانشجوی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی دانشکده فناوری های نوین پزشکی به عنوان دبیر کارگروه دانشجویی دفتر توسعه آموزش این دانشکده منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده فناوری های نوین پزشکی، بهمن 1400، زینب یوسفی، دانشجوی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی به عنوان دبیر کارگروه دانشجویی دفتر توسعه آموزش این دانشکده منصوب شد. همچنین محمد منفرد، دانشجوی دکتری تخصصی نانوفناوری پزشکی به عنوان عضو ثانویه این کارگروه معرفی شد. سایر اعضای این کارگروه نوشین امینی، طاهره قرباندائی پور، نسیم نادی مقدم، فاطمه منزوی، سمیه شاملو، فهیمه ثلاسر مقدم، سعیده ترابی گودرزی و مهدیه حسین پور از دانشجویان این دانشکده میباشند.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.