برگزاری جلسه هماهنگی جشنواره دانشجویی علوم و فناوری های نوین در پزشکی در دانشکده

برگزاری جلسه هماهنگی جشنواره دانشجویی علوم و فناوری های نوین در پزشکی در دانشکده

جلسه هماهنگی جشنواره دانشجویی علوم و فناوری های نوین در پزشکی با حضور معاون فرهنگی و  اعضای انجمن علمی فرهنگی دانشکده برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده فناوری های نوین پزشکی، 20 اردیبهشت 1401، جلسه هماهنگی جشنواره دانشجویی علوم و فناوری های نوین در پزشکی با حضور معاون فرهنگی و  اعضای انجمن علمی فرهنگی دانشکده برگزار شد.

در این جلسه دکتر مریم فرهمندفر، معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده،‌ در خصوص تقسیم بندی وظایف هر کدام از اعضای اجرایی توضیحاتی ایفاد کردند. بررسی تعداد شرکت کنندگان، گروه بندی کادر اجرایی و شرح وظایف سایر دانشجویان نیز از مواردی بود که مطرح شد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.