نشست مشترک دانشکده و دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

 نشست مشترک دانشکده  و دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

نشست مشترک دانشکده فناوری های نوین پزشکی و دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران با هدف همکاری و تعامل گروه های آموزشی دو دانشکده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده فناوری های نوین پزشکی، 18 اردیبهشت 1401، نشست مشترک دانشکده فناوری های نوین پزشکی و دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران با هدف همکاری و تعامل گروه های آموزشی دو دانشکده برگزار شد.

در این نشست، دکتر حسین قنبری، رئیس دانشکده فناوری های نوین پزشکی به همراه معاونان این دانشکده؛ دکتر کارن ابری نیا، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران؛ دکتر ریاسی، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک؛ دکتر فخرآبادی،‌ مدیر گرایش نانومکانیک؛ دکتر نظری، مدیر گرایش بیومکانیک و دکتر مقیمی زند، عضو هیات علمی نانو و بیومکانیک از دانشگاه تهران حضور داشتند. در این جلسه،‌ دکتر قنبری گفت: دانشکده فناوری های نوین با هدف ایجاد همگرایی علوم و فناوری شکل گرفته و در یک فضای چند رشته ای به تربیت دانشجو و فناور در حوزه فناوری های پیشرفته می پردازد و یک محیط مناسب برای همکاری های بین دانشگاهی است. بنابراین توسعه همکاری های علمی - فناوری با مراکز مختلف از جمله دانشگاه تهران از اولویت های این دانشکده است. در همین رابطه تدوین برنامه های آموزشی بین رشته ای جدید مثل زیست مواد، علوم داده در پزشکی و ... با رویکرد همکاری های بین دانشگاهی انجام شده است. تیمی از دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در حال راه اندازی  انستیتو زیست مواد به طور مشترک با دانشگاه تهران است. در این راستا، اعضای هیات علمی و دانشجویان در دانشکده ما می توانند با گروه های آموزشی دانشکده مکانیک نیز همگرایی،‌ همکاری و تعامل علمی داشته باشند. سپس، دکتر ابری نیا گفت: نام دانشکده فنی به دانشکدگان فنی تبدیل شده است. دانشکده فنی بسیار بزرگ است و نزدیک به 10 هزار دانشجو، 500 عضو هیات علمی و 11 دانشکده  دارد که دانشکده مهندسی مکانیک در آن سهم بزرگی دارد. دانشکده مهندسی مکانیک در همه زمینه های مکانیک مانند ساخت و تولید، طراحی،‌ جامدات،‌ بایو مکانیک و .... فعالیت دارد. گرایش های بسیاری در دانشکده ما پروژه های بایومکانیک دارند. دانشکده ما در سالهای اخیر در زمینه کارآفرینی، فناوری های نوین و شرکت های دانش بنیان فعال شده است. هدف از این نشست تعریف پروژه های مشترک، همکاری آموزشی و پژوهشی، تدریس مشترک استادان و استفاده متقابل دانشجویان از آزمایشگاه های دو دانشکده می باشد.

بعد از آن حاضرین در جلسه در خصوص پروژه های مختلف تبادل نظر کردند. در پایان این جلسه ضمن بازدید از آزمایشگاه های دانشکده فناوری  های نوین، طرفین تصمیم به انعقاد تفاهم نامه برای تعمیق همکاری متقابل گرفتند.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.