تقدیر از برگزارکنندگان جشنواره دانشجویی علوم و فنون نوین در پزشکی

تقدیر از برگزارکنندگان جشنواره دانشجویی علوم و فنون نوین در پزشکی

 در جلسه هیات رئیسه دانشکده فناوری های نوین پزشکی از برگزارکنندگان جشنواره دانشجویی علوم و فنون نوین در پزشکی تقدیر شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دوشنبه 10 مرداد 1401، در جلسه هیات رئیسه دانشکده فناوری های نوین پزشکی از برگزارکنندگان جشنواره دانشجویی علوم و فنون نوین در پزشکی تقدیر شد.

دکتر حسین قنبری، رئیس دانشکده، ضمن خوشآمدگویی به دانشجویان گفت: هدف ما از برگزاری جشنواره دانشجویی علوم و فنون نوین در پزشکی این بود که با استفاده از توان و ظرفیت خود دانشجویان دانشکده یک رویداد علمی و فناوری رقم بخورد تا بستری برای آشنایی با حوزه های تحقیقاتی، فناوری و آموزشی این دانشکده مهیا شود و در سطح دانشگاه معرفی شود. همچنین رقابتی بین ایده ها و پوسترها و کارهای تحقیقاتی شکل بگیرد که به یاری خدا خوب برگزار شد. البته در هر رویداد علمی کم و کاستی در اجرا به وجود می آید که تجربه ای کسب شد تا پشتوانه ای باشد برای رویدادهای آتی که در این حوزه خواهیم داشت. اگر نقد کنیم و کاستی ها را رفع رجوع کنیم رویداد بعدی با توان و تجارب بیشتر برگزار خواهد شد. خود شما دانشجویان، بهترین فرد برای قضاوت کردن هستید و برای بهبود برنامه می توانید نظر بدهید. انتظار ما و دانشگاه از شما این است که برنامه های آتی در سطح وسیع تری برگزار شود و این برندی برای دانشکده شود و مدال و جایزه ویژه ای برای این جشنواره طراحی شود. نیروی جوان دانشجویی یکی از عظیم ترین نیروی انسانی در دانشگاه است که به ویژه در علوم پایه ما کمتر به کار گرفتیم. کار شما صرفاً حضور در کلاس درس نیست بلکه برای حضور دانشجویان در رویدادهای علمی دانشکده باید نقش تعریف شود. در این جلسه می خواهم از شما فعالان این حوزه تشکر کنم و امیدوارم در رویدادهای بعدی شما را ببینم.

در ادامه دکتر رضا فریدی مجیدی، معاون پژوهشی دانشکده، گفت: خیلی از زحمات شما دانشجویان تشکر می کنم، ما در آبانماه فن بازار را برگزار خواهیم کرد که بخش های مختلفی از جمله مسابقه دانشجویی دارد. از همه دانشگاه ها یک تیم معرفی می شوند که در کارگاه هایی عملی یک یا دو ماهه شرکت می کنند و در پایان آن مسابقه برگزار می شود که جایزه نقدی نیز دارد. در اینجا از شما دانشجویان دانشکده می خواهم که در برگزاری این رویداد فعال باشید.

در پایان این دیدار،‌ از دانشجویان انجمن علمی فرهنگی دانشکده با اهدای لوح تقدیر و هدیه تقدیر و تشکر شد.

 

 

 

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.