لیست کتاب 1401

لیست کتاب  1401

لیست کتاب های لاتین خریداری شده از سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

گروه

سال انتشار

عنوان

ردیف

زیست فناوری پزشکی

2019

Pharmaceutical Biotechnology

1

زیست فناوری پزشکی

2019

Essential Cell Biology

2

زیست فناوری پزشکی

2022

Advanced AI Techniques and Applications in Bioinformatics

3

زیست فناوری پزشکی

2020

Biotechnology: the Science, the Products, the Government, the Business

4

نانوفناوری پزشکی

2020

Nanoscience in Medicine Vol. 1

5

نانوفناوری پزشکی

2019

Biological and Bio-inspired Nanomaterials

6

علوم سلولی کاربردی

2019

Second-Generation Cell and Gene-Based Therapies: Biological Advances, Clinical Outcomes, and Strategies for Capitalization

7

علوم سلولی کاربردی

2019

A Roadmap to Nonhematopoietic Stem Cell-Based Therapeutics

8

علوم سلولی کاربردی

2019

Cancer stem cells, volume 141

9

علوم سلولی کاربردی

2020

Human Pluripotent Stem Cell Derived Organoid Models (Volume 159)

10

علوم سلولی کاربردی

2020

Stem Cell Proliferation and Differentiation

11

علوم سلولی کاربردی

2019

Stem Cells and Biomaterials for Regenerative Medicine

12

علوم سلولی کاربردی

2020

Essential Current Concepts in Stem Cell Biology

13

علوم سلولی کاربردی

2020

Handbook of Stem Cell Transplantation and Cellular Therapy Management

14

پزشکی مولکولی

2017

The Molecular Basis of Human Cancer

15

پزشکی مولکولی

2021

Precision medicine in oncology

16

پزشکی مولکولی

2021

Practical Oncologic Molecular Pathology: Frequently Asked Questions

17

علوم اعصاب

2020

Atlas of the Deve loping Mouse Brain

18

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.