قابل توجه دانش آموختگان دکتری تخصصی رشته زیست فناوری پزشکی

قابل توجه دانش آموختگان دکتری تخصصی رشته زیست فناوری پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران ، با استعانت از خداوند متعالی در نظر دارد اقدام به جذب دو نفر جهت گذراندن تعهدات قانونی ضریب K  به صورت هیات علمی از دانش آموختگان دکتری تخصصی رشته زیست فناوری پزشکی و رشته های مرتبط نماید.

متقاضیان می توانند مدارک خود را به همراه درخواست دریک نسخه تهیه و از تاریخ 1401/08/15 الی 1401/09/15 ،

به آدرس : تهران ،بلوار کشاورز خیابان قدس خیابان ایتالیا پلاک 88 دانشکده فناوری های نوین پزشکی طبقه سوم معاونت آموزشی گروه زیست فناوری پزشکی تحویل و یا به آدرس ایمیل: Pourafshar1991@gmail.com ارسال نمایند.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.