دکتر جعفر آی،‌ دانشمند رتبه 2 درصد در رشته مهندسی بافت بر اساس شاخص Elsevier شد.

دکتر جعفر آی،‌ دانشمند رتبه 2 درصد در رشته مهندسی بافت بر اساس شاخص Elsevier شد.

دکتر جعفر آی،‌ عضو هیات علمی دانشکده فناوری های نوین پزشکی،‌ دانشمند رتبه 2 درصد در رشته مهندسی بافت بر اساس شاخص Elsevier شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده فناوری های نوین پزشکی، 22 آبان 1401، دکتر جعفر آی،‌ مدیر گروه مهندسی بافت این دانشکده،‌ دانشمند رتبه 2 درصد و بالاتر صدک در رشته مهندسی بافت بر اساس شاخص Elsevier شد. نام ایشان با Affiliation دانشکده فناوری های نوین پزشکی به چاپ رسیده است.

پایگاه اطلاعات شناخته شده الزویر هر ساله، اطلاعات مؤلفان را بر اساس شاخص‌های استنادی استاندارد شده به روز کرده و بازنشر می دهد. امسال نیز محاسبه با استفاده از تمام نمایه‌های نویسنده در  Scopus از 1 سپتامبر 2022 انجام شده است. الزویر یک پایگاه داده از دانشمندان پراستناد ایجاد کرده است که اطلاعات استاندارد شده در مورد استنادها، h-index، hm-index  تنظیم شده توسط نویسنده، استناد به مقالات در موقعیت‌های نویسندگی مختلف و یک شاخص ترکیبی (c-score) را ارائه می‌کند. دانشمندان در 22 حوزه علمی و 176 زیر شاخه طبقه بندی می شوند. صدک‌های مربوط به حوزه و زیر رشته نیز برای همه دانشمندانی که حداقل 5 مقاله دارند ارائه شده است.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.