ارزشیابی اساتید

ارزشیابی اساتید

دانشجویان گرامی،  

باتوجه به اینکه ثبت نام ترم آینده منوط به تکمیل فرم ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید محترم می باشد، لذا الزامیست  از  تاریخ 1401/10/05 لغایت 1401/10/14 به سامانه سیپاد دانشگاه علوم پزشکی تهران  مراجعه نموده و فرم ارزشیابی مربوط به اساتید را تکمیل نمایید.

* درصورت ایجاد مشکل در فرآیند ارزشیابی به آموزش دانشکده خانم رضایی مراجعه نمایید.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.