کارگاه کاربرد نانوذرات در تشخیص و درمان سرطان در دانشکده برگزار شد

کارگاه کاربرد نانوذرات در تشخیص و درمان سرطان در دانشکده برگزار شد

کارگاه کاربرد نانوذرات در تشخیص و درمان سرطان با تدریس دکتر یزدان مدنی، عضو هیات علمی دانشگاه لینکلن انگلستان، در دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده فناوری های نوین پزشکی، یکشنبه 4 دی 1401، کارگاه کاربرد نانوذرات در تشخیص و درمان سرطان با تدریس دکتر یزدان مدنی، عضو هیات علمی دانشگاه لینکلن انگلستان در دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار شد. در این کارگاه که با حضور اعضای هیات علمی و دانشجویان نانوفناوری پزشکی این دانشکده برکزار گردید؛ مباحث تجاری سازی، MBA و نوشتن مقاله به صورت کلی و مباحث مرتبط با نانوذرات در تشخیص و درمان سرطان به صورت تخصصی مطرح شد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.