برگزاری کارگاه "تامین و تشخیص پژوهش های تقاضامحور"

برگزاری کارگاه

کارگاه "تامین و تشخیص پژوهش های تقاضامحور" در دانشکده فناوری های نوین پزشکی با حضور اعضای هیات علمی این دانشکده برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده فناوری های نوین پزشکی، سه شنبه 20 دی 1401، کارگاه "تامین و تشخیص پژوهش های تقاضامحور" به همت مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه با هدف آشنایی اعضای هیات علمی این دانشکده در زمینه حمایت های قانونی و جذب منابع مالی پژوهش های تقاضا محور در این دانشکده برگزار شد. شرکت کنندگان با الگوهای قانونی و چگونگی تخصیص اعتبارات بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی بند (ه) و آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (9) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، سامانه های پژوهش تقاضامحور (سمات، ساتع و نان) و فرآیندهای ثبت طرح آشنا شدند. مدرس این کارگاه دکتر خندان شاهنده،‌ مسئول بخش ارتباط با صنعت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه بود.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.