بازدید معاون آموزشی دانشگاه از مرکز نوآوری هسته های دانشجویی فناور دانشکده

بازدید معاون آموزشی دانشگاه از مرکز نوآوری هسته های دانشجویی فناور دانشکده

 معاون آموزشی دانشگاه به همراه هیات همراه از مرکز نوآوری هسته های دانشجویی فناور دانشکده فناوری های نوین پزشکی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده فناوری های نوین پزشکی، چهارشنبه  30 فروردین 1402، معاون آموزشی دانشگاه به همراه هیات همراه از مرکز نوآوری هسته های دانشجویی فناور این دانشکده بازدید کرد.

در این بازدید دکتر علی قنبری،‌ رئیس دانشکده به همراه هیات رئیسه میزبان بازدیدکنندگان دکتر فرشاد علامه، معاون آموزشی دانشگاه، آزاده اشتیاقی، مدیر امور عمومی معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر فاطمه سلیمانی، مدیر مرکز آموزش های مهارتی و حرفه ای دانشگاه و‌ دکتر احسان شریف پاقلعه،‌ معاون علمی و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی بودند. دکتر علامه ضمن بازدید از این مرکز گفت: مراکز رشد فناورانه و ایده های نوآورانه میبایست دارای منتورینگ باشند. در این مراکز دانشجو باید برای طراحی اپلیکیشن، اسکیل روم و یا هر ایده های فناوری دیگر از آموزش به سمت تولید محصول سوق داده شود. وقتی در این مراکز به نتیجه مطلوب برسیم می توان جشنواره های ایده پردازی برگزار کرد. ما باید به شکل گیری مناسب این مراکز کمک کنیم و برای گام های نخست می توان از همین جای کوچک شروع کرد و اگر نیاز به گسترش دارد در آینده آن را وسعت دهیم. حال که دانشکده فناوری های نوین پزشکی خود به صورت داوطلبانه ایده تاسیس این مراکز را داده است جای دارد که ما نیز حامی و کمک کننده ایشان باشیم.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.