تاکید رئیس دانشکده برمحصول محور کردن طرح های پژوهشی

تاکید رئیس دانشکده برمحصول محور کردن طرح های پژوهشی

دکتر حسین قنبری رئیس دانشکده در نشست مشترک با اعضای هیئت علمی به نقش محصول محور کردن طرح های پژوهشی برای توسعه فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده  ، نشست مشترک دکتر حسین قنبری با حضوردکتر رامین رحیم نیا،معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر اعضای هیئت علمی دوشنبه اول خرداد 1402 برگزارکرد.

درابتدای جلسه، دکتر قنبری توضیحاتی درخصوص طرح های محصول محور بیان کرد و همچنین از معاونت پژوهشی خواست گرنت (پژوهانه) اختصاصی به پروژه های کلان محصول محور اختصاص داده شود.

وی در ادامه وضعیت موجود در دانشکده و انتظارات دانشگاه از دانشکده برای توسعه فناوری و محصول محور کردن طرح های پژوهشی، برنامه ها و اولویت های دانشکده در این زمینه را شرح داد.

رئیس دانشکده همچنین برلزوم ایجاد فضای مناسب علمی و رفاهی برای دانشجویان نیز تاکید کرد.

در ادامه این نشست، دکتر رحیم نیا به نقش دانشکده در توسعه فناوری دانشگاه و اهمیت این نکته زمینه را برای این کار مناسب ارزیابی و برلزوم پروژه های محصول محور و توسعه زیرساخت های مربوطه و منابع مالی لازم تاکیدکرد.

وهمچنین در این جلسه سایر اعضای هیئت علمی نیز دیدگاه ها و نظرات خودرا بیان کردند و راهکارها و چالش های موجود در دانشکده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضا نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.