گروه مهندسی بافت

گروه مهندسی بافت

درباره گروه:

گروه مهندسی بافت دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1388 شروع به کار کرده است. پذیرش دانشجو توسط این گروه اولین بار در سال 1388 با جذب دانشجویان رشته مهندسی بافت در مقطع دکترا شروع شد و پس از آن هرساله یک گروه از دانشجویان در مقطع دکترا در این رشته پذیرفته شده اند. 

مهندسي بافت حوزه چندگانهاي از دانش است كه قصد دارد اصول مهندسي و علوم زيستي را اولا در جهت درک عميق ارتباط بين ساختمان و عملکرد بافتهاي بدن پستانداران در شرايط مختلف سلامت، بيماري و ثانیا، گسترش جايگزينهاي بيولوژيكي با هدف بازسازي، ترميم و حفظ يا ارتقاي قابليت بافت بكارگيرد. مهندسی بافت از رشته های بين رشته ای است که دانش آموختگان ضمن آشنايي با ساختمان بافت ها، سلول های زنده و بيومتریال قادر به انجام فعاليت های آموزشی و پژوهشی در قلمرو مربوط به ايجاد جايگزين‌هاي زنده براي بافتها و ارگان‌هاي بدن با استفاده از سلول‌هاي زنده و بيومتریال ها مي‌باشند. 

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.