گروه علوم اعصاب ، مطالعات اعتیاد و تصویربرداری عصبی

گروه علوم اعصاب ، مطالعات اعتیاد و تصویربرداری عصبی

درباره گروه:

رشته علوم اعصاب
 
علوم اعصاب به درک وضعیت روحی و جسمی فرد ناشی از فعالیت سیستم اعصاب در سطوح مولکولی، سلولی، ارگانیسم و اجتماع می پردازد. این گروه با هدف آموزش و پژوهش در زمینه بررسی سیستم عصبی با هدف فهمیدن نحوه عملکرد مغز جهت یافتن روشهای جدید درمانی تاسیس شده است. گروه علوم اعصاب همزمان با تاسیس دانشکده در سال 1387، شروع به پذیرش دانشجو نمود و تا به امروز، هر ساله دانشجویان علاقمند به این رشته، در این گروه پذیرش میشوند.

رشته مطالعات اعتياد
 گروه اعتیاد به مطالعه رفتارهای پرخطر و لذت طلبانه ای که به صورت وسواسی در آمده است، میپردازد. تحقیق، آموزش و پژوهش این بیماری که دارای عوارض روانی، اجتماعی، و اقتصادی است، در زمره اهداف این گروه است. این گروه نیز همزمان با تاسیس دانشکده، اقدام به پذیرش دانشجو نموده است و هر ساله، پذیرش داشته است.

رشته علوم و فناوری های تصویر برداری پزشکی

رشته فناوری تصویربرداری پزشکی،یک رشته چند حیطه ای است که بابکارگیری انواع روشها،تکنیک ها وپروتکل های  تصویربرداری پیشرفته و به روز،به منظور بهبود و ارتقای خدمات تشخیصی در بیماری های انسان ایجاد شده است. دانشجویان این رشته طی آموزش مبانی فیزیکی ومهندسی سیستمهای تصویربرداری وسیگنال هاییکه تصویر را تشکیل می دهند،با روش های صحیح ونوین تصویربرداری آناتومیک، فیزیولوژیک ومتابولیک بدن انسان آشنا شده ودرجهت بهبود وگسترش بهره ‌گیری ا زاین تکنیک ها اقدام می‌نمایند.این دانشکده از سال 98 اقدام به پذیرش دانشجو در رشته علوم و فناوری های تصویر برداری پزشکی  با گرایش های تصویر برداری عصبی نموده است.

برای آشنایی بیشتر با این گروه، میتوانید از صفحات سمت چپ صفحه دیدن کنید.

 

 

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.