کنفرانس ها و کنگره ها

تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور

22 مهر 1394: سومين همايش ملي نفت و گاز و صنايع وابسته
13 آبان 1394: چهارمين كنفرانس مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران
25 آبان 1394: همايش ملي پژوهش هاي كاربردي علوم هاي فني مهندسي و مديريتي در عرصه دانشگاه، صنعت و مديريت ايران
14 مهر 1394: اولين همايش ملي تكنيك هاي نوين در تجهيزات و مواد آزمايشگاهي صنعت نفت ايران
31 تير 1394: هشتمين كنفرانس بين المللي مهندسي برق با محوريت انرژي هاي نو
3 شهريور 1394: اولين كنفرانس ملي مديريت ،نوآوري و كارآفريني در شرايط اقتصاد مقاومتي
19 آبان 1394: ششمين كنگره بين المللي رنگ و پوشش
4 شهريور 1394: اولين كنفرانس كاربردي بهايابي و بودجه ­ريزي بر­مبناي عملكرد با رويكرد ملي
19 خرداد 1394: همايش تشخيص و مداخله بهنگام خانواده محور در اختلالات كودكي
26 خرداد 1394: همايش ملي مديريت محيط زيست و توسعه پايدار
30 تير 1394: دومين همايش پژوهش هاي نوين در علوم و فناوري
19 شهريور 1394: كنفرانس ملي مهندسي معماري، عمران و توسعه شهري
17 خرداد 1394: اولين همايش ملي توسعه پايدار شهري
19 اسفند 1394: دومين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر
27 خرداد 1394: اولين كنفرانس ملي مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي
4 تير 1394: دومين همايش ملي رويكردهاي كاربردي و پژوهشي در علوم انساني و مديريت
30 تير 1394: كنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، علوم و تكنولوژي
27 ارديبهشت 1394: كنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و علوم انساني
13 آبان 1394: اولين كنفرانس ماشينكاري و ماشين‌ابزارهاي پيشرفته
22 مهر 1394: بيست و سومين كنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران
5 شهريور 1394: كنفرانس ملي روانشناسي علوم تربيتي و اجتماعي
30 تير 1394: كنفرانس ملي چشم انداز 1404 و پيشرفتهاي تكنولوژيك علوم مهندسي
5 آبان 1394: اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد كاربردي و تجارت
12 شهريور 1394: اولين همايش ملي علوم انساني اسلامي
12 شهريور 1394: كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در فناوري اطلاعات، كامپيوتر ومخابرات
11 مهر 1394: نهمين همايش مجازي بين المللي تحولات جديد ايران و جهان
26 آبان 1394: اولين كنفرانس ملي مديريت شهري ايران
22 دي 1394: سومين كنفرانس ملي مديريت بحران و HSE در شريان هاي حياتي، صنايع و مديريت شهري
21 مهر 1394: سومين كنفرانس ملي مديريت و مهندسي سيلاب با رويكرد سيلاب هاي شهري
1 شهريور 1394: همايش ملي بحران كم آبي و راه هاي برونرفت

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.